Aanmelden expeditie - Transport-Chauffeurs-Srviceboard.nl

Ga naar de inhoud

Aanmelden expeditie

Transport-Chauffeurs-Serviceboard

Veilig met je truck op de weg!

Aanmelden Klant & VCA Laden & Lossen
Aanmelden bij de klant!

Bij aankomst voor het aanmelden als Truck Driver vrachtwagenchauffeur bezoeker bij de klant:
 • Voorkom je voertuig en lading diefstal.
 • Houd u zich aan het maximum snelheid op het terrein.
 • Parkeer het voertuig in het hiervoor aangeduide parkeervak.
 • Bij veel klanten gelden ook een rookverbod.
  • Ook bij aankomst van alle klanten met geen rookverbod.
  • Rook je ook niet!
 • Als je rook doof je gelijk bij elke klant de sigaret in de asbak van je voertuig!         
 • Zet nu voor het uitstappen voor het aanmelden jouw motor uit.
 • Zet je jouw digitale tachograaf op werken.
 • Na het uitstappen doe je ook standaard het voertuig en cabine op slot.
 • Voorkom onnodig geluidsoverlast door het toeteren en luchthoorn!

Vergeet niet voor het uitstappen om je papieren documenten:

  • Legitimatiebewijs mee te nemen.
  • Laad los documenten mee te nemen!
  • Handterminal.
  • Telefoon / Mobiel
   • Let ook dat je wel mobiel mag bellen!

Als je gelijk kan aandocken met het voertuig!

 • Vergeet dan voor het uitstappen de handrem niet!
 • En na het uitstappen om een wielkeg voor de wielen te leggen als je aangedockt bent!
  • Veilig laden lossen!
  • Leg een wielkeg voor de wielen als je aangedockt bent.

Tijdens het aanmelden bij de expeditie portier receptie kan gevraagd worden om uw identiteisbewijs te tonen!
 • Vragen om het tonen van een identietsbewijs mag.
  • Klant mag alleen getoonde identiteisbewijs rijbewijs paspoort en nummer noteren.
  • Klant mag geen kopie van het identiteisbewijs maken!
  • Zie privacy persoonsgegevens kopie: >>> kopie identiteisbewijs

Verder kan en mag de klant de volgende gegevens vastleggen:
 • Kenteken van alle voertuigen.
  • Trekker, Trailer, Aanhangwagen, Bakwagen, Tractor, Combi, Bestelbus, Touringcar, en andere voertuig gegevens.
 • Naam vervoerder.
  • Woonplaats en adres vervoerder!
  • Telefoonnummer.
 • Lading gegevens.
 • Gewicht lading vracht.

Voor het lossen testen contoleren:
  • Bulkgoederen vloeistoffen en los gestort.

Verzegeling:
  • Zegelnummer
  • Douane zegelnummer.
  • Verzegeling niet verbroken is.

Ook kan het verplicht zijn dat het voertuig wordt gewogen op de weegbrug!
 • Ledig gewicht voertuig.
 • Totaal gewicht ledig voertuig inclusief lading.
 • Ledig gewicht voertuig voor het laden.
 • Gewicht voertuig na het laden.
 • Ledig gewicht naar het lossen.

Ook kan de klant je verplichten om een:
 • VCA veiligheidsvideo te kijken voordat je het terrein op mag rijden.
 • Houdt je aan deze regels ook al heb je zelf een VCA certificaat.
 • Deze VCA veiligheidsvideo omvat de VCA instructies verbodsborden en veiligheidsregels welke:
  • Gelden voor alle Truck Drivers vrachtwagenchauffeurs bezoekers voor het gehele terrein.
  • En de beperkte toegang expeditie kantoren.
  • En de veiligheid tijdens het laden lossen.
 • Ga als Truck Driver vrachtwagenchauffeur bezoeker altijd respectvol om met deze VCA regels, door je aan deze VCA regels te houden.

Zet altijd bij aankomst en voor het aanmelden en ook tijdens het laden en lossen bij elke klant uw motor uit en doe jouw voertuig cabine op slot!
Bij aankomst bij uw klant respecteer je ook de VCA verbodsborden en regels.


Eigen Terrein

Roken verboden

Maximum snelheid 15 km.
Op dit terrein zijn de regels conform de Wegenverkeerswet van toepassing.

 • ( Let op, bij geen vermelding Wegenverkeerswet geld er een andere aansprakelijkheid ).
 
Parkeren in het parkeervak.
 • ( Dit geld ook voor alle leveranciers die niet gelijk kunnen aandocken voor het laden en lossen ).

Na het aanmelden voor het laden lossen houdt u zich ook aan de VCA bedrijfsregels van de klant.


Daar er steeds meer milieu en veiligheidsregels gelden voor de bedrijven en ondernemingen wordt er ook steeds meer gelet op overlast vervuiling milieu en de veiligheid van de werknemers tijdens het werk, waaronder ook de veiligheid tijdens het laden en lossen.
Bij elk bedrijf of onderneming worden eigen VCA bedrijfsregels toegepast, houdt u als Truck Driver vrachtwagenchauffeur bezoeker hier rekening mee.
Alle klanten die een eigen VCA bedrijfsregels toepassen maken dit visueel herkenbaar door eigen VCA verbodsborden en regels.

Hieronder ziet u een paar veel voorkomende VCA borden!

Het dragen van een veiligheidshesje is verplicht!Dragen van een veiligheidshelm is verplicht!

Motor uit! Wielkeg verplicht.

Dit zijn enige voorbeelden van VCA bedrijfsregels waar u als Truck Driver vrachtwagenchauffeur bezoeker aan dient te houden.

Het niet opvolgen en naleven van deze VCA bedrijfsregels kan bij calamiteiten grote gevolgen hebben.
Doordat je niet de VCA veiligheidsregels in acht hebt genomen kan de letselschadeverzekering bij ontstane letselschade je aansprakelijk stellen voor nalatigheid.
Hierdoor kan je gedeeltelijk of geheel zelf aansprakelijk worden gesteld voor alle kosten door de letselschadeverzekering.
Waardoor de letselschadeverzekering de vergoedingen uitkeringen gedeeltelijk of geheel niet meer vergoeden.

Ook dient u als bestuurder Truck Driver vrachtwagenchauffeur koerier tijdens het laden lossen op de openbare weg altijd rekening te houden met het voorkomen van:
 • Voertuig en lading diefstal.
 • Motor uit.
 • Voertuig op slot.
 • Laadruimte afgesloten op slot bij onbeheerd staan van het voertuig.

Overlast.
 • Overlast door het hinderen van alle overige medeweggebruikers.
 • Vermijd onnodig geluidsoverlast.
 • Ga niet onnodig toeteren of je luchthoorn gebruiken!
 • Onnodig ronkende motor door veel gas te geven!

  Parkeer je voertuig altijd veilig.
  • Parkeer in de parkeervakken.
  • Respecteer laad los zones gebruik deze!
  • Parkeer en gebruik altijd een laad los parkeervak.

   Pas altijd je snelheid.
   • Woonerf stapvoets
   • Voetgangers gebied rij stapvoets.
   • Winkelstraat rij stapvoets.

   Deze bestuurder koerier Truck Driver vrachtwagenchauffeur respecteer de regels niet van voertuig ladingdiefstal door gewoon:
   • Niet meer bij het voertuig aanwezig te zijn.
    • Is de laadruimte wel dicht en op slot!
    • Zijn de sleutels wel uit het contact en motor uit.
    • Is de cabine ook op slot.
    • Is het voertuig zelf wel afgesloten en op slot!

   Veilig met je Truck op de weg! Is ook correct aan de regels van de klant te houden.

   Transport-Chauffeurs-Serviceboard.NL
   Veilig met je Truck op de weg!
   T-C-S
   Transport-Chauffeurs-Serviceboard.NL©Webdesign©TCS©T-C-S©Alle rechten voorbehouden!®
   Terug naar de inhoud