Alle verkeersregels & verbodsborden negeren - Transport-Chauffeurs-Serviceboard-NL, Veilig met je truck op de weg!

T-C-S Logo
Veilig met je truck op de weg!
Ga naar de inhoud

Alle verkeersregels & verbodsborden negeren

Als professional internationale truckdriver vrachtwagenchauffeur gewoon alle verkeersregels en verboden negeren.
Als Truck Driver vrachtwagenchauffeur ben je een professionele bestuurder op de weg.

Van een professional Truck Driver vrachtwagenchauffeur wordt ook verwacht dat hij of zij de Europeese Verkeersregels kent.
Of geldt de Europeese Verkeersregels van een professional truckdriver vrachtwagenchauffeur alleen maar in zijn eigen land.

Deze internationale professionele Truck Driver vrachtwagenchauffeur negeert gewoon alle verkeersregels en verbodsborden!
A28 15-09-2017 18.00>> (data video en foto niet correct)


Inhalen tijdens inhaalverbod tijden voor vrachtwagens & trucks!
Inhalen tijdens inhaalverbord truck`s & vrachtwagen tijden 06:00 - 19:00.
Maximum Snelheid 80 KM. ( In NL = 80 KM )

Ook heeft hij of zij zijn truck uitgerust met spiegelverlichting welke s`nachts voor vele lichtreflectie`s zorgen door het terugkaatsen in zijn spiegels en ook in alle ramen van zijn truckcabine.
Door al deze lichtweerkaatsing in alle ramen van zijn of haar truckcabine en spiegels worden hierdoor alle overige medeweggebruikers en vooral de kwestbare medeweggebruikers zoals voetgangers fietsers s`nachts niet correct en duidelijk meer gezien.
Door alle lichtweerkaatsing in al zijn cabineramen en spiegels heeft deze Truck Driver vrachtwagenchauffeur vanaf zijn bestuurdersstoel s`nachts een totaal vertekend uitzicht.


Ook is er door de drukte van het verkeer een geopende spitstrook en een verplichte snelheid van toepassing!
De maximum verplichte snelheid op de matrixborden is hier 80 KM.
De maximum snelheid voor trucks en vrachtauto's in NL is 80 KM.

Bumperkleven / Afstand houden / Opdrukken

Waar is het respect van deze Truck Driver vrachtwagenchauffeur naar alle overige medeweggebruikers die wel aan de regels en toegestaande maximum snelheid van 80 KM houden!
Door de grote drukte hier op de weg in de spits en alle toe- en afritten is er continue wel afremmende voertuigen voor je op de weg.

Pas als Truck Driver vrachtwagenchauffeur altijd in deze situaties je snelheid en afstand aan.
Als alle Truck Driver vrachtwagenschauffeur gewoon houden aan dit advies zal je merken dat je gewoon sneller door rijdt met een lagere snelheid.
Dan ga je als Truck Driver vrachtwagenchauffeur hier niet inhalen en onnodig alle overige medeweggebruikers hinderen en in gevaar brengen met je inhaal acties.
Door jouw inhaal acties in en onder deze voorbeeld situatie ontstaat ook jouw eigen files.

Deze Truck Driver vrachtwachauffeur maakt hier al 4 overtredingen: Bumperkleven
Snelheid 80 KM ( maximum snelheid trucks )
Inhaal verbod
En negeert ook de Verplichte snelheid Matrix aanduiding van 80 KM.


Wat betekent voor deze Truck Driver vrachtwachauffeur veilig afstand houden van je voorganger!

Poging tot rechtsinhalen / Je mag niet rechts inhalen!
Je mag ook geen rare beweging maken van rechts naar links op de weg!
Hierdoor breng je ook alle overige medeweggebruikers in gevaar.
Ook dien je altijd met je voertuig rechts op de rechterrijbaan te rijden.


Dit is maar een kleine opsomming wat deze Truck Driver in enkele seconden uitvoert in deze video.
Zomaar een poging rechts inhalen.


De bestuurder van de personenauto die door deze Truck Driver vrachtwagenchauffeur wordt opduwd kan niet eens veilig naar rechts. En hij of zij geeft ook netjes richting aan naar rechts.
Daar deze Truck Driver vrachtwagenchauffeur al naar rechts gaat om daar in te halen voordat de personenauto bestuurder veilig naar rechts kan gaan.
De bestuurder van de personenauto geeft netjes richting aan en gaat keurig naar rechts.


De Truck Driver vrachtwagenchauffeur is weer terug op de linkerrijbaan.
Wat rare en gevaarlijke situatie`s opleverd voor de overige achter hem of haar rijdendende medeweggebruikers.


Deze truckdriver vrachtwagenchauffeur probeert nu ook de personenauto in links in te halen.


Deze Truck Driver vrachtwagenchauffeur blijft zo kilometers links rijden om te proberen de personenauto links in te halen.
De Truck Driver vrachtwagenchauffeur wordt bij het inhalen van de personenauto niet gehinderd door
de bestuurder daar het snelheid verschil minimaal is.

Als u dit heeft gelezen?
Herkent u uzelf dan als bestuurder Truck Driver vrachtwagenchauffeur ook in dit rijgedrag.
Of denkt u dit gebeurt mij niet dat ik met zo`n rijgedrag wordt gefilmd.

Rij veilig, pas altijd je snelheid aan de snelheid verbodsborden of verplichte snelheidmatrixborden.
En houdt altijd veilig 100 meter afstand aan in en onder alle rijomstandigheden!

T-C-S Veilig met je truck op de weg!
Video: Alle verkeersregel en verbodsborden negeren
T-C-S / TCS Web©Design <®> Transport-Chauffeurs-Serviceboard.NL Veilig met je truck op de weg! <®> TransportChauffeursServiceboard.NL <®> Alle rechten voorbehouden! <©®>

Terug naar de inhoud