Bumperkleven - Transport-Chauffeurs-Serviceboard-NL, Veilig met je truck op de weg!

T-C-S Logo
Veilig met je truck op de weg!
Ga naar de inhoud

Bumperkleven

Geen afstand houden! Bumperkleven & Opdrukken
Door geen 100 meter vrij zicht afstand te houden als trucker driver vrachtwagenchauffeur met je truck vrachtwagen bent je eigenlijk aan het bumperkleven!
Door als truck driver vrachtwagenchauffeur te gaan bumperkleven en in ook nog in een treintje te gaan rijden met je truck vrachtwagen speelt je niet alleen met jouw eigen leven maar ook met andermans leven!

Doordat je met jouw truck vrachtwagen aan het bumperkleven bent en uw collega's met hun trucks vrachtwagens ook weer hier achter aansluiten ben je eigenlijk met zijn alle als truck drivers vrachtwagenchauffeurs bumperklevend aan het treintje rijden! Dit treintje bestaat uit een groot gevaar van enkel maar alleen bumperklevende truckers vrachtwagenchauffeurs welke zomaar achter op elkaar kunnen klappen door een enkel foutje van een der truck drivers vrachtwagenchauffeurs of van een medeweggebruiker!Daar u en geen van uw collega's truck drivers vrachtwagenchauffeurs een totaal vrij overzicht heeft van 100 meter u op de weg!
Vraagt dit om moeilijkheden voor u als truck driver vrachtwagenchauffeur in en onder speciale omstandigheden en situaties op de weg voor u!
Als de voor uw rijdende collega plotseling moet afremmen voor een gevaar op de weg voor hem kan u dan nog op tijd stoppen met uw truck vrachtwagen als u zo dicht achterop uw collega rijdt?
En wat gebeurt er dan verder achter u met uw andere collega's truck drivers vrachtwagenchauffeurs kunnen deze ook nog op tijd veilig stoppen!

Doordat u totaal als truck driver vrachtwagenchauffeur totaal geen vrij overzicht heeft van 100 meter of meer voor u op de weg, kan u ook niet meer op tijd remmen om veilig tot stilstand te komen. Door jouw snelheid die je rijdt en het niet op tijd kunnen afremmen kom dan de klap hard aan!


Dit kan er dan gebeuren als truck driver:
 • Door geen voldoende afstand houden!
 • Door bumperkleven en in treintje rijden!
 • Doordat u als truck driver vrachtwagenchauffeur tijdens het rijden enkele seconden niet anticipeert en oplet!

 • Tijdens het rijden kan u enkele seconden afgeleid zijn door:
 • Doordat u mobiel zit te bellen
 • Op uw laptop zit te kijken voor uw route
 • Op uw TV een film volgt
 • Koffie aan het zetten bent

 • Door geen 100 meter vrij zicht en afstand te houden als truck driver vrachtwagenchauffeur op al het overige verkeer voor u op de weg. Kan u ook niet meer op tijd afremmen!
 • Doordat u geen 100 meter vrij zicht heeft kan u ook niet goed anticiperen en reageren als truck driver vrachtwagenchauffeur om op tijd van je gas te gaan en ook kan je hierdoor niet op tijd afremmen om tot stilstand komen!

 • Uw respecteert niet alle waarschuwingsborden dat er wegwerkzaamheden op uw weg zijn!
 • U negeert alle snelheid en inhaal verbodborden waarschuwingen vooraf voor deze wegwerkzaamheden!
 • U past als truck driver vrachtwagenchauffeur ook niet op tijd je snelheid aan!


Respecteer ook altijd alle snelheid verbodsborden matrixborden en de snelheid van al uw overige medeweggebruikers welke op dat moment voor u geldt en op de weg voor u wordt gereden. Respecteer de ook de snelheid van al uw overige medeweggebruikers tijdens het file rijden en ga dan ook niet inhalen met je truck vrachtwagen!
Ook tijdens het file rijden gaat u als truck driver vrachtwagenchauffeur ook niet bumperkleven of opdrukken en houdt u voldoende afstand van al uw overige medewggebruikers!
Respecteer ook altijd uw vrij zicht afstand van 100 meter voor u, door niet te gaan bumperkleven en opdrukken.Bij het nadere van wegwerkzaamheden files en andere snelheid belemmeringen voor u op uw weg door een ongeval gaat u ook hiervoor vroegtijdig van uw gas af en schakel uw cruise control uit en haalt u ook niet in en gaat u ook niet bumperkleven.
U past ook gelijk als truck driver vrachtwagenchauffeur uw snelheid aan de maximum snelheid vermeld op alle verbodsborden en matrixborden tijdens alle  situatie's voor u op uw weg.

Let ook op de snelheid en pas deze dan gelijk aan al het overige verkeer tijdens alle omstandigheden en situatie's voor u op uw weg!
Rijden al uw overige medeweggbruikers langzamer dan de op verbodsborden toegestaande maximum snelheid dan respecteert u deze ook en pas u als truck driver vrachtwagenchauffeur ook altijd uw snelheid aan en ga dan ook niet bumperkleven en inhalen met je truck vrachtwagen.


T-C-S / TCS Web©Design <®> Transport-Chauffeurs-Serviceboard.NL Veilig met je truck op de weg! <®> TransportChauffeursServiceboard.NL <®> Alle rechten voorbehouden! <©®>

Terug naar de inhoud