ID Kopie - Transport-Chauffeurs-Srviceboard.nl

Ga naar de inhoud

ID Kopie

Transport-Chauffeurs-Serviceboard

Veilig met je truck op de weg!

Kopie ID Paspoort Rijbewijs identiteitsbewijs!
Kopie identiteitsbewijs!

Bij het aanleveren - lossen - afhalen - laden van goederen wordt er steeds meer door Bedrijven & Ondernemingen aan de chauffeurs gevraagd om een kopie van hun identiteitsbewijs.
Daar op alle ID bewijzen Paspoort Rijbewijs een persoonlijk BSN nummer op staat is het verboden een kopie van het ID identiteitsbewijs te maken inclusief het BSN nummer!
 
Alle Bedrijven & Ondernemingen die vragen om een kopie van het ID Paspoort Rijbewijs van al hun bezoekers chauffeurs dienen voor hiervan een kopie te maken op de hoogte te zijn van de Privacywet persoonsgegevens bescherming.
En mogen alleen een kopie maken van het ID Paspoort Rijbewijs identiteitsbewijs als de BSN gegevens af is geschermd door een speciaal identiteitspas beschermingshoesje.
Is er geen identiteitspas beschermingshoesje bij het Bedrijf Onderneming aanwezig dan dient hij of zij gelijk na het maken van een kopie van het ID of Paspoort identiteitsbewijs alle BSN nummers en niet relevante gegevens door te strepen.
Ook moet er duidelijk op de kopie een vermelding van datum tijd en waarvoor dit kopie is gemaakt worden vermeld!
De bezoeker chauffeur mag vragen om het kopie van zijn ID of Paspoort identiteitsbewijs en alle niet voor het Bedrijf Onderneming relevante gegevens zoals het BSN nummer op het kopie door te strepen en datum tijd kopie waarvoor hierop te vermelden.
Bij geen gehoor aan het verzoek van de bezoeker chauffeur om inzage te hebben dat op het kopie van het identiteitsbewijs alle niet relevante gegevens zijn doorgestreept.
Kan er een klacht tegen het bedrijf ondernemeing klant worden ingediend voor schending van de privacywet persoonsgegevens.
Alle persoonlijke gegevens van het  ID Paspoort Rijbewijs identiteitsbewijs worden en zijn beschermd door het College Bescherming Persoonsgegevens.

Registratie van uw persoonlijke gegevens.

Kopie identiteitsbewijs:
 • Rijbewijs
 • Paspoort

Transport-Chauffeurs-Serviceboard.nl

Heeft hiervoor de volgende antwoorden voor U opgevraagd.

Bij de Rijksoverheid.

Hieronder volgt een reactie op uw e-mail 15-03-2014, waarin u aangeeft dat u en uw collega's beroepschauffeurs steeds uw persoonlijke gegevens dienen te verstrekken bij bedrijven waar u voor uw beroep komt.

U geeft aan dat u en uw collega's geweigerd worden, wanneer u weigert bepaalde gegevens te verstrekken.
U vraagt wat er gebeurt met al deze gegevens, die bij deze bedrijven ter beschikking liggen.

Antwoord Informatie Rijksoverheid:
Organisaties mogen volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) uw persoonsgegevens alleen verwerken voor een duidelijk omschreven doel.
Dat doel moeten zij vooraf bepalen en goed beschrijven.
Organisaties mogen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk is voor dat doel.
Maar ook niet minder als dat tot onvolledige informatie leidt.

Mag het bedrijf waar ik als bestuurder bezoeker of chauffeur Truck Driver goederen kom afleveren afhalen een kopie van mijn paspoort rijbewijs maken?

College Bescherming Persoonsgegevens.

Nee, dat mag niet.
Uw paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs vermeldt namelijk uw burgerservicenummer (BSN).
Voor het gebruik van het BSN gelden strenge regels.
Het is voldoende als u zich legitimeert door uw identiteitsbewijs te tonen.
Eventueel kan het bedrijf noteren welk identiteitsbewijs u heeft laten zien en het nummer hiervan noteren.

Transport en Logistiek Nederland (TLN)

Het CBP ontving ook regelmatig vragen van vrachtwagenchauffeurs en truck drivers die willen weten of het verplicht is een kopie van hun identiteitsbewijs af te staan bij de ingang van een bedrijf waar zij goederen komen afleveren of afhalen.
 
Zij geven aan dat als een chauffeur truck driver weigert een kopie te laten maken van zijn legitimatiebewijs, hij niet wordt toegelaten op het terrein en expeditie van het bedrijf om zijn goederen lading te lossen en of te af te halen.
 
Ook wordt dan de werkgever van de vrachtwagenchauffeur Truck Driver gebeld en verteld dat de vrachtwagenchauffeur Truck Driver brutaal en onbeschoft heeft gedragen omdat hij weigert om een kopie van zijn legitimatie te laten maken.
 
Hierdoor wordt de vrachtwagenchauffeur Truck Driver in diskrediet gebracht bij zijn werkgever en kan ook in sommige gevallen dat de klant van het bedrijf weigert nog langer zaken te doen met het vervoersbedrijf waarvoor de chauffeur werkt.
 
Het CBP heeft naar aanleiding van de steeds terugkerende vragen contact opgenomen met brancheorganisatie TLN, die beide 'partijen'- vervoerders en logistiek dienstverleners – als achterban heeft. Hierop heeft TLN zijn achterban laten weten dat chauffeurs bij het aanleveren afleveren van goederen niet om een kopie paspoort mag worden gevraagd.
Voor meer informatie of vermoeden van misbruik van uw gegevens door een Bedrijf of Onderneming kan u vinden of melden op de website:

CBP:
Bedrijven vragen om kopie paspoort in strijd met de wet Toezichthouder ontvangt meer dan 1.000 signalen.

Hoe voorkomt u fraude met een kopie?
 • Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af.
 • Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is.
   
Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende.
 
Bijvoorbeeld: Paspoort, NWLFR3706.

Geeft u toch een kopie af?
Help dan misbruik te voorkomen.
 • Schrijf op de kopie dat het een kopie is, voor wie of welk product de kopie bedoeld is, de datum waarop u de kopie afgeeft, streep uw burgerservicenummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan.
 • Organisaties en bedrijven mogen het burgerservicenummer alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald.
 
Dit geldt bijvoorbeeld voor de bank of zorgverleners, zoals uw huisarts, apotheek en zorgverzekering.
Waar staat wat?
 
Schrijf groot op de kopie dat het een kopie is, voor wie de kopie is bedoeld en de datum.
 • 1: Streep uw burgerservicenummer door.
 • 2: Hotels enzovoort hebben dit nummer ook niet nodig.
 • 3: Het burgerservicenummer staat ook in de strook onderaan.
     
Streep het ook daar door.
Op de achterzijde staat ook het BSN tussen andere getallen vermeld streep dit ook door!APP ID identiteitsbewijs fraude, BSN nummer!
Privacy bescherming BSN gegevens!

Bij het afgeven van uw identiteitsbewijs voor een legitimatie en toegangscontrole bij uw klant bedrijf onderneming moet u altijd voorzichtig mee omgaan om identiteitsfraude van uw gegevens te voorkomen. Wordt er een kopie van uw identiteitsgegevens gemaakt Schrijf groot op de kopie dat het een kopie is, voor wie het kopie is bedoeld en de datum en streep uw BSN nummer door.
Vraag of er een speciaal identiteitspas beschermingshoesje aanwezig is voordat er een kopie wordt gemaakt.
De overheid heeft om identiteitsfraude te voorkomen en u te beschermen hiervoor een APP ontwikkeld!

Een veilige kopie van uw ID maken kan ook via een APP uitgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
ID Paspoort Rijbewijs:
 • 1: Streep uw BSN Burgerservicenummer door.
Achterzijde van uw rijbewijs:
 • BSN 100 000 001 / 200 000 000 2
Streep op de voorzijde van uw rijbewijs uw:
 • Geboorte datum: 10-10-2989
 • En woonplaats door:
  • Kopiedorp
 • 2: Hotels campings hebben dit BSN nummer ook niet nodig.
 • Bescherm ook tijdens vakantie uw persoonsgegevens!

ID Paspoort Rijbewijs:
 • 3: Op voorzijde van uw ID Paspoort staat het BSN Burgerservicenummer in de strook onderaan.
 • Streep het ook daar door.
 • Op de achterzijde staat onderaan tussen de andere getallen ook uw BSN Burgerservicenummer streep uw BSN nummer die tussen de andere getallen vermeld staat ook door!

Op de achterzijde van uw ID Paspoort staat het BSN Burgerservicenummer ook rechts boven aan:
 • Streep dit ook door.

ID Indentiteits fraude kopie streep uw BSN nummer door!

Om ID kopie fraude te voorkomen is er ook een APP om dit te voorkomen.

Een veilige kopie van uw ID maken kan ook via een APP uitgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Wordt er door uw klant of het bedrijf en onderneming nonchalant omgegaan met uw privacy bescherming van al uw persoonlijke gegevens door het maken van meerdere kopieën van uw identiteitsbewijs.
Of wordt er niet mee gewerkt omtrent uw vraag om uw gegevens welke niet relevant zijn te mogen doorstrepen.

Kan u een klacht hierover in dienen bij:


Transport-Chauffeurs-Serviceboard.NL
Veilig met je Truck op de weg!
Transport-Chauffeurs-Serviceboard.NL©Webdesign©TCS©T-C-S©Alle rechten voorbehouden!®
Terug naar de inhoud