Lading diefstal - Transport-Chauffeurs-Serviceboard-NL, Veilig met je truck op de weg!

T-C-S Logo
Veilig met je truck op de weg!
Ga naar de inhoud

Lading diefstal

Security > Lading Diefstal
Voorkom truck en lading diefstal!
Tijdens het laden of lossen staat je voertuig truck vrachtwagen ook onbeheerd doordat je de goederen bij de klant moet afleveren of op te halen. In deze tijd hebt je geen overzicht meer op je truck en lading. Doe tijdens het laden en lossen altijd de motor uit en de cabine op slot. Sluit ook je laad ruimte altijd af tijdens het laden of lossen wanneer je geen visueel overzicht meer heeft over je goederen en lading.

Zo kan je hiermee voorkomen dat er ongenode gasten met je truck lading of met je goederen vandoor gaan.

Daar je ook aan de verpakking van vele goederen kan zien wat er in de verpakking zit is dit voor ongenode gasten waardevolle informatie. Sluit je daarom altijd gelijk de deuren van uw laadruimte als u de goederen voor uw klant heeft uitgeladen.
Hierdoor voorkomt dat je laaduimte een onnodige open showroom winkel wordt tijdens het laden en lossen bij de klant.

Ongenode gasten maken daar dankbaar gebruik van deze waardevolle informatie en zullen je gaan volgen en zo je laad en los patroon van werken vastleggen. Door het vast leggen hiervan kunnen zij in je werk patroon van laden en lossen een zwakke schakel vinden. Door het vinden van deze zwakke schakel in je werk patroon van laden en lossen kunnen ze zo op eens zijn slag slaan en met je complete truck en lading er vandoor gaan. Ook kunnen ze hierdoor enkele dozen waarde volle artikelen uit je laadruimte stelen.

Wees daarom altijd alert tijdens het laden en lossen en laat nooit je truck met draaiende motor stil staan tijdens het laden en lossen. Doe ook altijd je cabine op slot!
Laat nooit je laad ruimte onbeheerd open staan en sluit deze ook af!
Voorkom truck of lading diefstal en werk veilig ook tijdens het laden en lossen!


Voorkom diefstal van uw truck of voertuig!

Voorkom diefstal van uw truck of voertuig!

Parkeer of laat nooit uw truck of voertuig onbeheerd staan
met een draaiende motor en uw cabine niet op slot!


uw laadruimte af

Voorkom lading diefstal!
Zet altijd uw motor uit en doe uw cabine altijd op slot tijdens het laden en lossen van uw goederen.
Heeft u geen visuele overzicht meer op uw lading vracht of goederen!
Doe dan ook uw deuren of laaklep dicht van uw laadruimte en sluit deze ook af met een slot!

T-C-S / TCS Web©Design <®> Transport-Chauffeurs-Serviceboard.NL Veilig met je truck op de weg! <®> TransportChauffeursServiceboard.NL <®> Alle rechten voorbehouden! <©®>

Terug naar de inhoud