Met je truck te vroeg naar rechts - Transport-Chauffeurs-Serviceboard-NL, Veilig met je truck op de weg!

T-C-S Logo
Veilig met je truck op de weg!
Ga naar de inhoud

Met je truck te vroeg naar rechts

Veilig Rijden > Ken je truck & voertuig
Gewoon met je truck de pas afsnijden
Dat je als proffesionele truck driver vrachtwagenchauffeur in je werk totaal geen respect toont om gewoon te gaan bumperkleven achter alle andere medeweggebruikers of collega`s die wel aan de snelheid en veilig afstand houden!
Om dan naar het inhalen gewoon te vroeg naar rechts te gaan om zijn collega`s lekker de pas af te snijden en zelf kort hierna ook nog eens op de rem te trappen.
Deze mentaliteit is totaal onaanvaardbaar en toont aan dat het rijgedrag van sommige proffesionele truckdrivers vrachtwagenchauffeurs ook naar zijn eigen collega`s toe ongepast is.
Daar een bumperklevende truck driver vrachtwagenchauffeur na het inhalen gewoon ongewenst rijgedrag toepast door te vroeg naar rechts te gaan en hierdoor zijn collega truck driver vrachtwagenchauffeur die wel aan zijn snelheid en veilige afstand houdt in gevaar brengt om gewoon zijn pas af te snijden.

Te vroeg naar rechts na langdurig bumperkleen.

Een ondachtzame truckdriver vrachtwagenchauffeur die totaal geen respect toont is te herkennen aan het volgende:


Bumperkleven zowel achter zijn collega truck driver vrachtwagenchauffeur als de voor hem rijdende personenauto!
Houdt zich niet aan de verplichte snelheid van de verbods- matrixborden!
Negeert alle inhaal tijden en verbodsborden voor vrachtauto`s en truck`s.


Houdt zich niet aan de verplichte snelheid van de verbods- matrixborden!
Negeert alle inhaal tijden en verbodsborden voor vrachtauto`s en truck`s.
Snijd gewoon van zijn collega's truck drivers vrachtwagenchauffeurs de pas af!


Inhalen bumperklevende truckers tijdens de spitstijden waar alle overige verkeer veilig hun rijgedrag en snelheid ook moeten aanpassen aan de drukke verkeersituatie ter plaatse.


En dat dan hierbij in gevaar worden gebracht en gehinderd door deze inhalende bumperklevende truckers.

En dat alle overige medeweggebruikers ook nog eens moeten houden aan de voor hen geldende snelheden en veilige afstanden.


Ja bumperkleven en te vroeg naar rechts pas afsnijden!
T-C-S / TCS Web©Design <®> Transport-Chauffeurs-Serviceboard.NL Veilig met je truck op de weg! <®> TransportChauffeursServiceboard.NL <®> Alle rechten voorbehouden! <©®>

Terug naar de inhoud