Motor uit bij aanmelden - Transport-Chauffeurs-Serviceboard-NL, Veilig met je truck op de weg!

T-C-S Logo
Veilig met je truck op de weg!
Ga naar de inhoud

Motor uit bij aanmelden

Zet altijd voor het aanmelden expeditie receptie uw motor uit!
Bij aankomst op uw laad / losadressen zet u automatisch standaard al jouw motor van je voertuig truck vrachtwagen uit en doet u jouw cabine ook op slot voordat u zich aanmeldt voor het laden en lossen bij uw klant.

Nog voor het aanmelden voor het laden en lossen houdt u zich ook aan de VCA bedrijfsregels van uw klant.


Daar er steeds meer milieu en veiligheids regels gelden voor de bedrijven en ondernemingen wordt er ook steeds meer gelet op overlast vervuiling milieu en de veiligheid van de werknemers tijdens het werken waaronder ook de veiligheid tijdens het laden en lossen.

Daar er door elk bedrijf of onderneming eigen aparte VCA bedrijfsregels worden gemaakt en wordt toegepast dient u hiermee als trucker chauffeur ook rekening mee te houden.

Al uw klanten die eigen VCA bedrijfsregels toepassen maken dit visueel herkenbaar door eigen VCA verbodsborden.
Deze VCA verbodsborden kunnen gelijk als u het terrein oprijdt op het toegangshek zijn gemonteerd of ook bij betreding van de bedrijfshal expeditie magazijn bouwplaats kan er ook bij de portier inrit toegangsdeur VCA verbodsborden hangen.
Om als trucker chauffeur trucker vooraf moeilijkheden te voorkomen tijdens het aanmelden voor het laden en lossen bij uw klanten houdt u dan ook al standaard automatisch rekening met de VCA verbodsborden. Ook zet je standaard jouw motor al uit en doet u jouw cabine op slot en houdt u zich ook aan de VCA regels voordat u zich aanmeld.

Daar ondernemingen en bedrijven steeds meer eigen VCA regels maken omtrent de voorwaarden van het laden en lossen kost dit ook extra tijd als vervoerder van zijn truckers chauffeurs om te laden of te lossen. Door deze eigen VCA regels wordt er hierdoor ook speciale eisen van de truckers chauffeurs gevraagd door het volgen van diverse VCA bedrijfregels video's voordat u het terrein op mag om te laden en lossen.


Ook wordt al door veel bedrijven ondernemingen eigen VCA regels toegepast, houdt u dan ook aan deze regels en werk mee als trucker chauffeur volg gewoon die veiligheids video's.

Heeft u tijdens uw CODE 95 een VCA opleiding gevolgd ga niet in discussie, volg intructies op en kijk ook de veiligheids video's.
Tijdens uw VCA opleidingen worden deze speciale veiligheids video's niet getoond en kan u hierdoor niet weten welke VCA regels voor u geld tijdens het laden en lossen.

Ook zijn er veel bedrijven en ondernemingen waar u als trucker chauffeur een toegangscontrole krijgt door een portier voordat u het terrein op mag om te laden of lossen.

Deze regels omvatten legimitatie ID rijbewijs controle en het volgen van een veiligheids video omtrent de VCA bedrijfs ondernemings regels, tijdens het laden en lossen.

Houdt u aan deze regels al heeft u ook zelf al een VCA certificaat.
Ga als trucker chauffeur altijd correct respectvol om met deze VCA regels van uw klant.
Wat ook zeer belangrijk is voor u als trucker chauffeur voordat u gaat laden lossen waar de
dichtbijzijnde nood uitgang is en waar de
verzamelplaats is tijdens calamiteiten.


T-C-S / TCS Web©Design <®> Transport-Chauffeurs-Serviceboard.NL Veilig met je truck op de weg! <®> TransportChauffeursServiceboard.NL <®> Alle rechten voorbehouden! <©®>

Terug naar de inhoud