Routeplichtig - Transport-Chauffeurs-Serviceboard.NL

Ga naar de inhoud

Routeplichtig

Transport-Chauffeurs-Serviceboard

Veilig met je truck op de weg!

Route Plicht
Is het Transport Vervoer Exceptioneel of Routeplichtig?

Is het Transport Vervoer Exceptioneel of Routeplichtig is afhankelijk:
 • Van het totaal gewicht voertuig.
 • Van het totaal gewicht voertuig en lading.
 • Van de voertuig lengte.
 • Van de voertuig lengte breedte hoogte met lading.
 • Routeplichtige stoffen.

 • Gevaarlijke stoffen.
 • Van het soort lading aan goederen of vracht is geladen.Route Plicht:
 • Route plicht Exceptioneel Transport.
 • Route plicht Uitzonderlijk Vervoer.
 • Lading Routeplicht Transport Vervoer.
 • Voertuig Routeplicht.
 • ADR Transport.

 • Transport en vervoeren van gevaarlijke stoffen.
 • Vervoersverbod.ADR Gevaarlijke stoffen routeplicht!

ADR Betekenis & Definitie.

ADR is de afkorting van het Europees verdrag over het internationaal vervoeren gevaarlijke goederen over de weg.
 • ADR is een Franse afkorting dat staat voor '' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuse par Route ''.

Voorbereiden vervooer gevaarlijke stoffen over de weg.
 • Vóór het transport moet een aantal regels in acht te worden genomen.
 • Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen geldt dat als eerste worden bepaald of de te vervoeren stof als gevaarlijk stof moet worden geclassificeerd.

Vrijstelling ADR.
 • Het vervoer van gevaarlijke moet voldoen aan de regels van het ADR.
 • In bepaalde gevallen is een gedeeltelijke of een volledige vrijstelling van het ADR mogelijk.

Voor meer informatie over ADR gevaarlijke stoffen vervoer en transport kunt u vinden op de website van: ILENT

Tabel 1:
Afmetingen

 • Als één van de afmetingen bij ondeelbare lading wordt overschreden is het transport exceptioneel.
 • Vrachtwagencombinatie: inclusief deelbare lading.
 • Vrachtwagencombinatie: inclusief ondeelbare lading.
Hoogte
 • > 4,00 m
 • alle voertuigen / aanhangwagens
 • 4,00 m
Breedte
 • > 2,55 m
 • alle voertuigen / aanhangwagens
 • 3,00 m
Lengte
 • > 18,75 m
 • vrachtwagen met aanhanger

 • 18,75 m
 • > 16,50 m
 • trekker met oplegger
 • 22,00 m
 • max 25,25 m
 • L.Z.V. (Lange Zware Vrachtwagen) met ontheffing

Tabel 2:
Gewichten en transport  
 • Maximaal gewicht

 • Maximale aslast
Vrachtwagen
 • 50 ton
 • 10 ton
 • met een enkele as

 • 11,5 ton
 • met een aangedreven as
Mobiele kraan
 • 60 ton
 • 12 ton
 • met een enkele as of aangedreven as
 • Een mobiele kraan met maximaal 5 assen mag zonder ontheffing rijden.
Tabel 3:
Soorten ontheffingen


 • Geldigheidsduur
 • Geldt voor
Incidentele ontheffing
 • 4 weken
 • 4 weken
 • maximaal 12 weken (projectontheffing)
 • route en lading
Jaarontheffing

 • één jaar
 • voertuig en combinatie op toegestane wegen binnen maxima van de lading, zie digitale kaart RDW
Landbouw

 • 3 jaar
 • netwerk van toegestane wegen, zie ontheffingen RDW
Meer informatie over exceptioneel transport, kan u vinden op de website van de RDW.
De vrijgegeven wegen kunt u raadplegen op de Digitale Wegenkaart Ontheffingen van de RDW,
Voor informatie en raadplegen RDW, klik u op de hier onderstaande hyperlink:
Route plichtig te hoog beladen tijdens wegomleiding!
Transport-Chauffeurs-Serviceboard.NL
Veilig met je Truck op de weg!
Klem gereden door afwijken van de verplichte route!
Transport-Chauffeurs-Serviceboard.NL©Webdesign©TCS©T-C-S©Alle rechten voorbehouden!®
Terug naar de inhoud