Transport Exceptioneel - Transport-Chauffeurs-Serviceboard.NL

Ga naar de inhoud

Transport Exceptioneel

Transport-Chauffeurs-Serviceboard

Veilig met je truck op de weg!

Exceptioneel Transport - Uitzonderlijk Vervoer
Is mijn transport exceptioneel.

Een transport is exceptioneel als het transport groter of zwaarder is dan de wettelijk vastgestelde maten en gewichten.
In tabel 1 en 2 staat aangegeven wanneer een transport als exceptioneel gekenmerkt wordt.
Waar vraag ik een ontheffing aan?
Als het transport exceptioneel is, dan moet de vervoerder bij de Dienst Wegverkeer (RDW) een ontheffing aanvragen om toch over de Nederlandse wegen te mogen rijden.
Om de ontheffing te kunnen krijgen, moet het voertuig aan bepaalde eisen voldoen.
Incidentele ontheffing of jaarontheffing?
De transporteur kan een incidentele ontheffing aanvragen of een jaarontheffing.
De belangrijkste verschillen zijn de geldigheidsduur en de route waar de ontheffing voor geldt.
Een jaarontheffing heeft een geldigheidsduur van een jaar, terwijl de incidentele ontheffing voor een specifieke periode geldt.
Daarnaast is de incidentele ontheffing slechts voor één bepaalde route, van A naar B, geldig.
Een jaarontheffing heeft een landelijke dekking, waardoor deze geldig is voor een netwerk van door wegbeheerders vrijgegeven wegen.

Maar LET OP, niet alle wegen zijn door wegbeheerders vrijgegeven voor de jaarontheffing.

In tabel 3 staat een overzicht van soorten ontheffingen met de bijbehorende kenmerken.

Een exceptioneel transport mag alleen worden uitgevoerd op de in de ontheffing aangegeven route en tijdens de aangegeven geldigheidsduur.

Voor welke wegen geldt mijn jaarontheffing?
Een jaarontheffing heeft een landelijke dekking en is geldig voor een netwerk van door wegbeheerders vrijgegeven wegen.

Meer informatie over exceptioneel transport, kan u vinden op de website van de RDW.

De vrijgegeven wegen kunt u raadplegen op de Digitale Wegenkaart Ontheffingen van de RDW,
Voor informatie en raadplegen RDW, klik u op de hier onderstaande hyperlink:

Deze digitale kaart hoort bij het ontheffingsdocument.

De transporteur moet het ontheffingsdocument samen met de kaart met vrijgegeven wegen op verzoek kunnen tonen, via een geprinte schermafdruk of een mobiel apparaat (smartphone of tablet) waarop de website met route zichtbaar is.
Een jaarontheffing is NIET geldig op de openbare wegen in Rotterdam, maar wel in het havengebied van Rotterdam en op sommige bedrijventerreinen.

Waar en wanneer geldt mijn incidentele ontheffing?

Een incidentele ontheffing is vier weken geldig voor een bepaalde route van A naar B. Als een transporteur een incidentele ontheffing voor ondeelbare lading aanvraagt, mag hij bij zijn aanvraag een voorkeursroute opgeven.

De Dienst Wegverkeer gaat na of de route geschikt is.

Geeft de transporteur geen route op of is de voorkeursroute niet geschikt, dan bepaalt de Dienst Wegverkeer samen met de wegbeheerder de route.
Routeonderzoek is aanbevolen bij transporten breder dan 4,51 meter en/of langer dan 32,01 meter. Routeonderzoek is verplicht als het transport hoger is dan 4,41 meter.

Tabel 1:
Afmetingen
 • Als één van de afmetingen bij ondeelbare lading wordt overschreden is het transport exceptioneel.
 • Vrachtwagencombinatie: inclusief deelbare lading.
 • Vrachtwagencombinatie: inclusief ondeelbare lading.
Hoogte
 • > 4,00 m
 • alle voertuigen / aanhangwagens
 • 4,00 m
Breedte
 • > 2,55 m
 • alle voertuigen / aanhangwagens
 • 3,00 m
Lengte
 • > 18,75 m
 • vrachtwagen met aanhanger

 • 18,75 m
 • > 16,50 m
 • trekker met oplegger
 • 22,00 m
 • max 25,25 m
 • L.Z.V. (Lange Zware Vrachtwagen) met ontheffing

Tabel 2:
Gewichten en transport  
 • Maximaal gewicht

 • Maximale aslast
Vrachtwagen
 • 50 ton
 • 10 ton
 • met een enkele as

 • 11,5 ton
 • met een aangedreven as
Mobiele kraan
 • 60 ton
 • 12 ton
 • met een enkele as of aangedreven as
 • Een mobiele kraan met maximaal 5 assen mag zonder ontheffing rijden.
Tabel 3:
Soorten ontheffingen

 • Geldigheidsduur
 • Geldt voor
Incidentele ontheffing
 • 4 weken
 • 4 weken
 • maximaal 12 weken (projectontheffing)
 • route en lading
Jaarontheffing

 • één jaar
 • voertuig en combinatie op toegestane wegen binnen maxima van de lading, zie digitale kaart RDW
Landbouw

 • 3 jaar
 • netwerk van toegestane wegen, zie ontheffingen RDW
Meer informatie over exceptioneel transport, kan u vinden op de website van de RDW.
De vrijgegeven wegen kunt u raadplegen op de Digitale Wegenkaart Ontheffingen van de RDW,
Voor informatie en raadplegen RDW, klik u op de hier onderstaande hyperlink:
Transport-Chauffeurs-Serviceboard.NL
Veilig met je Truck op de weg!
Transport-Chauffeurs-Serviceboard.NL©Webdesign©TCS©T-C-S©Alle rechten voorbehouden!®
Terug naar de inhoud