VCA Regels aanmelden - Transport-Chauffeurs-Srviceboard.nl

Ga naar de inhoud

VCA Regels aanmelden

Transport-Chauffeurs-Serviceboard

Veilig met je truck op de weg!

VCA regels aanmelden laden lossen
VCA regels na aanmelden klant.

Natuurlijk zet je bij aankomst bij uw klant als Truck Driver vrachtwagenchauffeur bezoeker voor het aanmelden jouw motor uit.
En doe je ook standaard na het uitstappen jouw cabine op slot.

Zet altijd bij aankomst voor het aanmelden en ook tijdens het laden lossen bij elke klant uw motor uit en doe altijd jouw cabine op slot!

Bij aankomst bij uw klant respecteer je ook alle VCA verbodsborden veiligheidsvoorschriften en bedrijfsregels.
Hieronder zijn enkele voorbeelden afgebeeld van VCA verbodsborden en veiligheidsvoorschriften welke je tegen kan komen bij een klant!

Eigen terrein waar de regels conform de wegenverkeerswet gelden.

Roken Verboden

Maximum Snelheid 15 KM

Parkeren uitsluitend in de parkeervakken, ook bij het niet gelijk aandocken!

Verplicht dragen van een veiligheidshesje. Verplicht het gebruiken van een wielkeg.

Verplicht dragen van een veiligheidshelm. Verboden met draaiende motor te parkeren! Verplicht motor uit!

Bovenstaande afbeeldingen zijn een voorbeeld van VCA verbodsborden veiligheidsvoorschriften en bedrijfsregels waar u als Truck Driver vrachtwagenchauffeur bezoeker bezoeker aan dient te houden.
Het niet opvolgen en naleven van deze VCA verbodsborden veiligheidsvoorschriften en bedrijfsregels kan bij calamiteiten grote gevolgen hebben omtrent uw schade en letsel vergoedingen.

Zodra u deze VCA verbodsborden veiligheidsvoorschriften en bedrijfsregels voorbij rijdt met je truck voertuig of loopt.
Moet je vooraf bij het oprijden van het terrein en bij het betreden van het gebouw voldoen aan deze VCA verbodsborden veiligheidsvoorschriften en bedrijfsregels!

Na het aandocken zet je ook standaard jouw motor uit!
 • Handrem.
 • Voor het uitstappen trek je een veiligheidshesje aan en zet u een helm op!
 • Na het uitstappen leg je een wielkeg voor jouw wielen!
 • Sluit jouw cabine af!

Na het aanmelden expeditie voor het laden en lossen houd u zich ook aan alle VCA verbodsborden veiligheidsvoorschriften en bedrijfsregels van uw klant.
Daar er steeds meer milieu en veiligheidsregels gelden voor de bedrijven en ondernemingen wordt er ook steeds meer door RIVM SVW ARBO ILENT gecontroleerd op naleving.

Bij een controle kan er worden gecontroleerd op geluidsoverlast en hinder op de werkvloer en voor de omgeving.
 • Kan er worden gecontroleerd op vervuiling van milieu!
 • Ook wordt er streng gelet op naleving van de VCA regels!
 • Dat de werknemers de VCA regels wel naleven door veilig te werken op de werkvloer.
 • Waaronder ook de veiligheid tijdens het laden en lossen voor en door de werknemers Truck Drivers vrachtwagenchauffeurs bezoekers.
 • Wielkeg gebruik.

 • Het dragen van de juiste veiligheidskleding volgens de VCA bedrijfsregels en veiligheidsvoorschriften!
 • Het dragen van veiligheidsschoenen.
 • Het dragen veiligheidshesjes.
 • Het dragen van een veiligheidshelm.
 • En dat je tijdens je werkzaamheden op hoogte wel goed bent gezekerd.

Onderweg kan er ook veiligheidscontroles plaats vinden:
 • Op rij- rusttijden.
 • Dat de lading wel goed is gezekerd!
 • Gevaarlijke stoffen en uitzonderlijk vervoer!Alle ondernemingen en bedrijven kunnen eigen VCA bedrijfregels herkenbaar maken op een informatiebord met de VCA verbodsborden en veiligheidsregels.
Houd als Truck Driver vrachtwagenchauffeur chauffeur bezoeker altijd aan deze VCA bedrijfsregels.
 
Al uw klanten die eigen VCA bedrijfsregels toepassen maken dit visueel herkenbaar op een informatiebord met eigen VCA verbodsborden en veiligheidsregels.

Op dit VCA informatiebord van INRENT kan je gelijk als Truck Driver vrachtwagenchauffeur bezoeker alle VCA verbodsborden en regels zien staan, die gelden als u het terrein oprijdt.
 
Ook kunnen deze VCA verbodsborden hangen op het toegangshek op of naast de toegangsdeur voor het betreden van de expeditie magazijn bedrijfshal of bouwplaats.

Dit altijd verlichte groene VCA bord geeft de vluchtroute richting aan naar de dichts bijzijnde nooduitgang!

Kijk ook goed als Truck Driver vrachtwagenchauffeur bezoeker waar je dit VCA nooduitgang informatiebord ziet hangen naar de dichts bijzijnde nooduitgang.
Bij het terrein oprijden ziet u ook waar de verzamelplaats is tijdens calamiteiten.

Let ook op bij het betreden van een gebouw magazijn expeditie bedrijfshal als je dit bord gelijk ziet hangen!
Het is ook voor jou altijd belangrijk wat de veilige vluchtroute, is tijdens het bezoek!


Bij calamiteiten volg je altijd de instructies van de BHV bedrijfshulpverlener op!

Dit VCA bord geeft een verzamelplaats aan!
Bij calamiteiten dienen alle medewerkers en bezoekers zich hier te verzamelen!

Op deze verzamelplaats meld je ook aan als Truck Driver vrachtwagenchauffeur bezoeker aan bij de BHV bedrijfshulpverlener!

Wanneer je tijdens calamiteiten niet meer met je truck voeruig mag wegrijden respecteert u dat, niet alleen voor jouw eigen veiligheid maar ook voor de veiligheid van alle andere personen en werknemers!

Deze VCA webpage is gemaakt als voorbeeld voor alle niet VCA gecertificeerde Truck Drivers vrachtwagenchauffeurs Koeriers Bezoekers.
Houdt u altijd aan deze VCA voorschriften van de klant als u wel het terrein op mag na het kijken van de instructievideo!
Wordt de toegang voor het laden en lossen geweigerd omdat u geen VCA hebt.
Ga dan ook niet discussie maar bel jouw planner.
 • Vermeld dan dat bij deze klant alleen VCA gecertificeerde personen worden toegelaten op het terrein en expeditie.
 • Alle VCA gecertificeerde Truck Drivers Vrachtwagenchauffeurs Koeriers Bezoekers houden zich ook altijd bij de klant aan de VCA veiligheidsregels!

Veilig met je Truck op de weg! Houd je ook altijd aan de VCA verbodsborden en regels.Transport-Chauffeurs-Serviceboard.NL
Veilig met je Truck op de weg!
T-C-S
Transport-Chauffeurs-Serviceboard.NL©Webdesign©TCS©T-C-S©Alle rechten voorbehouden!®
Terug naar de inhoud