Veiligheid Security Onderweg - Transport-Chauffeurs-Serviceboard-NL, Veilig met je truck op de weg!

T-C-S Logo
Veilig met je truck op de weg!
Ga naar de inhoud

Veiligheid Security Onderweg

Veiligheid Security Onderweg!
Bij Security en Veiligheid Onderweg!
Staan altijd de veiligheid en het welzijn van de bestuurder voorop!
 • Preventief:
    • Wees altijd alert!
    • Ken het alarm- & noodnummers.
    • Draag altijd een 24-uurs telefoonnummer voor noodgevallen.
    • Vergrendel altijd alle toegangen van het voertuig.
    • Neem nooit lifters of onbevoegde personen mee.
    • Meld iedere onregelmatigheid aan je leidinggevende en/of Security.

 • Meld ook onregelmatigheden tijdens het Laden & Lossen:
    • Verdachte lading transacties.
    • Laad- & Losadres / Locatie.
    • Vreemde geuren tijdens het Laden & Lossen.
    • Goederen die niet op de Laad & Loslijst staan. Meld gelijk iedere onregelmatigheid aan de Planning en/of Security.

 • Controleer de lading ook terwijl deze wordt geladen, om er zeker van te zijn dat wat er zich in het voertuig bevindt daar er ook hoort te zijn.

 • Mijd routine handelingen:
    • Bijv. pauzeren, parkeren op dezelfde tijd en plaats.
    • Ook overnachten en eten op dezelfde tijd en plaats.
    • Parkeer op een bewaakte Parkeerplaats.
    • Parkeer op veilige plaatsen met voldoende verlichting.
    • Laat geen waardevolle voorwerpen zichtbaar achter.
    • Spreek nooit met derden over je lading, opdrachten en routes.

 • Wees op je hoede voor nep politieagenten:
    • Krijg je een stopteken op een verdachte locatie!
    • Bel gelijk het alarmnummer, vermeldt locatie naam, vraag melding alarm politie controle.
    • Stop dan alleen op een goed verlichte plaats.
    • Wordt je klem gereden gezet, werk mee en bied geen verzet.
    • Bij controles in de nacht  wees alert! Check en let ook op uw omgeving .

 • Neem gelijk contact op met de planning of dispatch in geval van:
    • Gevoel van achtervolging
    • Defect aan voertuig
    • Ongeluk
    • Ongewone stop
    • Inbraak
    • Diefstal

 • Truck Voertuig Trailer Oplegger Aanhangwagen Goederen beveiliging!
    • Truck Voertuig Trailer Oplegger Aanhangwagen zijn uitgerust met aparte:
       • GPS Tracking Truck Oplegger Trailer Aanhangwagen Voertuigen
       • Lading & Goederen zijn voorzien van trace / trackingcode.

 • GPS Navigatie & Uitval GPS
    • Rij niet alleen op GPS
      • Zorg altijd voor een Landkaart
      • Ga er niet vanuit dat de technologie, zoals uw GPS-systeem (Global Positioning System) niet zal falen.

 • In geval van een overval:
    • Probeer je emoties onder controle te houden, blijf rustig.
    • Bied geen weerstand
    • Speel niet de held
    • Nooit in discussie gaan of spotten met je aanvallers
    • Volg alle instructies op en doe wat je gevraagd wordt
    • Observeer discreet en onthoud zoveel mogelijk informatie:
      • (aantal aanvallers, geslacht, ras/origine, leeftijd, postuur,
      • kleur haar, kleur ogen, opvallende kenmerken, kledij,
      • eventueel welke wagen, vluchtrichting etc.

 • Wat als het je toch overkomen is:
    • Indien je gewond bent, zorg dan eerst voor medische bijstand.
    • Bel de politie en volg hun instructies.
    • Breng je leidinggevende en/of Security op de hoogte.
    • Vraag uw werkgever of er psychologische bijstand verleend kan worden.
    • Sta nooit de media te woord.

 • Bij grensoverschrijdend vervoer / transport laden lossen:
    • Verdachte lading transacties:
      • Laad- losadres / locatie
      • Vreemde geuren tijdens het Laden & Lossen.
      • Goederen die niet op de Laad- & Loslijst staan.
      • Vreemde geuren tijdens het laden & lossen.
      • Extra doos of goederen die niet op de laadlijst staan.
      • Meld gelijk iedere onregelmatigheid aan de Planning en/of Security.

 • Controleer de lading terwijl deze wordt geladen, om er zeker van te zijn dat wat zich in het voertuig bevindt daar ook hoort te zijn.

 • Controleer visueel onderweg ook uw Truck Combinatie Voertuig:
      • Controleer na een pauze onderweg of in je route visueel jouw truck combinatie voertuig.
      • Doet u een visuele controle onderweg van uw truck combinatie voertuig, denk dan ook eerst aan je eigen veiligheid.
      • Verdachte voorwerpen & objecten.
      • Lekke Band- (en)
      • Op verdachte personen onder of in je voertuig.
      • En ander calamiteiten.
      • Verdachte personen bij het voertuig.

 • Drugs bezit & gebruiken:
    • Vermijd drugs bezit & gebruik.
    • In veel landen is het bezit en gebruik van drugs verboden.

 • Bij controles onderweg worden betrapt op:
    • Drugs bezit & gebruik.
    • Vervoeren van drugs.
    • Niet wetend dat er drugs in je lading zit verstopt.
    • Vakantie lifters vergeet het maar, stop niet rij door! Ook al ziet hij of zij er netjes uit! Stop niet Rij door!
    • Gevaar is altijd en overval aanwezig.

 • Gevaar lifters:
    • Overval, of ongeoorloofde drugs bezit in jouw truck.
    • Drugs of andere verboden voorwerpen in het bezit hebben.

 • ls beroepschauffeur ben je altijd verantwoordelijk voor je lading en je voertuig:
    • Ook in het buitenland geldt dit!
    • Dus blijf altijd alert op verdachte situaties!
    • Security en veiligheid geldt ook in het buitenland!  
    • Voorkom jaren gevangenisstraf in het buitenland door drugs bezit & gebruik of vervoer!

 • Parkeer bij einde rit, dienst altijd bij jouw Truck Voertuig op het eigen terrein van je lokale werkgever!
    • Hiermee voorkom je onnodig overlast in je woonwijk buurt.
    • Uitzicht belemmeringen door het parkeren van grote voertuigen.
    • Onveilige Parkeer Verkeerssituaties in jouw woonwijk buurt.
    • Voorkom Onveilige Verkeerssituaties voor kinderen door het rijden met je Truck en Voertuig om te parkeren in jouw woonwijk buurt.
    • Voorkom ook op het industrieterrein Onveilige Verkeerssituaties door overal in het wild jouw Truck & Voertuig te parkeren.
    • Respecteer altijd de verboden Parkeren Vrachtwagens Voertuigen en de APV verboden & verordeningen!

 • Veilig Parkeren Laden & Lossen onderweg:
    • Parkeer altijd jouw Truck zichtbaar in de rijrichting mee!
    • Vermijd tijdens het laden & lossen overlast oponthoud van het verkeer.
    • Beveilig jouw werkplek met pionnen.
    • Parkeer ook altijd jouw afgekoppelde Trailer Oplegger Aanhangwagen Voertuig zichtbaar in de rijrichting mee!
    • Parkeer jouw lege Truck nooit op een afgelegen plek zonder goede zichtbaarheid verlichting & beveiliging.
    • Koppel jouw lege Trailer Oplegger Aanhangwagen nooit af op een afgelegen plek zonder goede zichtbaarheid verlichting en koppelbeveiliging!

 • Veilig Parkeren is bewaakt parkeren!
    • Parkeer jouw lege Truck nooit op een afgelegen plek zonder goede zichtbaarheid verlichting & beveiliging.
    • Koppel ook jouw lege Trailer Oplegger Aanhangwagen nooit af op een afgelegen plek zonder goede zichtbaarheid verlichting en koppelbeveiliging!
    • Parkeer jouw geladen Truck, of koppel jouw geladen Trailer Oplegger Aanhangwagen nooit af op een afgelegen plek zonder goede zichtbare verlichting & koppelbeveiliging.
    • Parkeer alleen jouw geladen Truck op een goed zichtbare beveiligde bewaakte en verlichte parkeerplaats.
    • Koppel jouw geladen Oplegger Trailer Aanhangwagen nooit af op een niet goed zichtbare beveiligde en verlichte parkeerplaats zonder koppelbeveiliging.

 • Parkeer ook altijd jouw Voertuig Truck / Truck Combinatie & afgekoppelde Oplegger Trailer Aanhangwagen veilig op een parkeerplaats langs de weg in de rijrichting mee:
    • Hierdoor is het geparkeerde voertuig altijd goed zichtbaar door het weerkaatsen van de lichten in de reflectie van de achterlichten.
    • En is het geparkeerde voertuig door de lichtreflectie van de achterlichten beter zichtbaar in de duisternis & nacht voor de overige medeweggebruikers.
    • Parkeer ook altijd met de rijrichting mee op een goede verlichte parkeerplaats.

 • Let ook altijd op je veiligheid bij een verkeersongeval:
    • Stop niet zomaar bij een ongeval, als je niet zelf bij dit ongeval betrokken bent!
    • Denk eerst aan jouw eigen veiligheid.

 • Bied dan alleen hulp!
    • Door gelijk eerst de Alarmdiensten 112 te bellen.
    • Rij door of volg de instructies van 112 op.

 • Ben je zelf betrokken bij het ongeval.
    • Denk eerst aan jouw eigen veiligheid.
    • Bel dan gelijk eerst de Alarmdiensten 112 te bellen.
    • Denk dan ook eerst aan jouw eigen veiligheid truck lading
    • Volg de instructies van 112 op.
    • Ga dan pas helpen voor zover jij kunt.

 • Wees ook altijd alert bij een verkeersongeval:
    • Het ongeval kan ook in scene gezet zijn!
    • Voor je het weet is het een overval Truck Lading diefstal.
    • Als er iemand met een voertuig jouw van achteren aanrijdt.
    • Zomaar tegen je truck aanrijdt bij een stoplicht of bij stilstand.
    • Je stap uit om te kijken, handlanger stap in jouw Truck Voertuig en rijdt ermee weg!
    • Dus heb je jouw motor niet uitgezet en je sleutel uit het contact gehaald om jouw cabine op slot te doen.
    • Zo snel kan het gaan!    

 • Pas op met Autopech langs de weg:
    • Stop ook nooit voor iemand met autopech bel gelijk een Hulpdienst en geef locatie door.
    • Rij zelf door.
    • Voor je het weet is het in scene gezet voor een overval Truck Lading diefstal. •  Bij Eigen Truck pech Calamiteiten:
    • Denk altijd eerst aan jouw eigen veiligheid.
    • Bij een Klapband of pech rij door en stop op een veilige plek.
    • Bel de nooddiensten truckservice.
    • Waarschuw en bel uw planning of dispatch.
           
 
 
 
09-10-2019 TCS
T-C-S / TCS Web©Design <®> Transport-Chauffeurs-Serviceboard.NL Veilig met je truck op de weg! <®> TransportChauffeursServiceboard.NL <®> Alle rechten voorbehouden! <©®>

Terug naar de inhoud