Voertuigverlichting - Transport-Chauffeurs-Serviceboard-NL, Veilig met je truck op de weg!

T-C-S Logo
Veilig met je truck op de weg!
Ga naar de inhoud

Voertuigverlichting

Veilig Rijden > Gepimpte Trucks
Voertuigverlichting kent u nog de regels?
Dimlicht:
‘s Nachts en overdag bij slecht zicht, is het verplicht om dimlicht te voeren. Gebruik je mistlicht? Dan hoeft het dimlicht niet aan te staan.

Groot licht:
Groot licht mag je alleen voeren als het donker is er andere (tegemoetkomende) weggebruikers er
geen last van hebben. Tegenliggers kunnen anders verblind worden door het felle licht. Daarnaast mag je het groot licht ook niet gebruiken als je op korte afstand achter iemand rijdt. Het gebruik van groot licht mag zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Maar in de praktijk komt het er op neer dat het vooral op de wat stillere, slecht verlichte wegen buiten de bebouwde kom wordt gebruikt,.

Mistlicht:
De mistlampen aan de voorkant van de auto mogen branden als het mistig is, er sneeuw valt of bij hele heftige regenbuien die het zicht ernstig beperken. De mistlampen achter mogen uitsluitend gebruikt worden wanneer het zicht minder dan 50 meter is. Dus niet als het regent. Bij het gebruik van de mistlampen hoeft het dimlicht niet aan.

Achterlichten auto:
Het achterlicht van de auto moet altijd branden bij het gebruik van dimlicht, groot licht, stadslicht of
mistlicht.

Kentekenplaatverlichting:
De verlichting van het kenteken moet altijd branden.

Breedstralers en verstralers:
Het gebruik van breedstralers en verstralers zijn op dit moment niet opgenomen in het
wegenverkeersrecht en mogen dan ook gebruikt worden op de openbare weg.

Derde remlicht:
Auto’s die na 30 september 2001 in gebruik zijn genomen, moeten een derde, rood remlicht hebben.

Verlichting voorkant voertuig:
Alle verlichting welke vanaf de voorkant is te zien mag maar een kleur hebben: Wit / Geel
Alle verlichting dient Wit te zijn
Alle verlichting dient Geel te zijn

Richting aanwijzer voorzijde: Oranje

Verlichting achterkant voertuig:
Alle verlichting welke vanaf de achterkant is te zien mag maar een kleur hebben: Rood
Alle verlichting dient Rood te zijn

Richting aanwijzer achterzijde: Oranje / Rood

Zijkant verlichting voertuigen: Oranje

Sierverlichting:
Je auto mag niet meer verlichting voeren dan voorgeschreven of uitdrukkelijk toegestaan.
Ook al zijn er bij de speciaalzaak allerhande accessoires met LED- of neonverlichting te koop; wanneer je er mee de weg op gaat, riskeer je een bekeuring van € 140.
Er bestaat geen regelgeving voor binnenverlichting, al is de kans groot dat je ook staande zult worden gehouden wanneer die binnenverlichting van de buitenzijde te zien is.

Interieur verlichting tijdens het rijden:
Brandende interieur verlichting in het voertuig of cabine tijdens het rijden: Wit / Is niet veilig en wordt afgeraden
Alle andere kleuren van brandende sierverlichtingen in het interieur of cabine welke van buitenaf zichtbaar is, is verboden.

Achteruitrijlampen: Wit
Achteruitrijlampen mogen alleen ingeschakeld worden door inschakeling van de achteruitrijversnelling tijdens het achteruitrijden.
( Achterijlampen mogen ook niet tijdens het vooruit rijden met een schakelaar onder het rijden ingeschakeld worden )

Werklampen op het voertuig: Wit
( Vergeet deze niet uit te schakelen tijdens het rijden / groen kleurmarkering schakelaar verplicht)

Gebruik oranje / geel zwaailicht
Hulpdiensten mogen gele zwaailichten alleen gebruiken om andere weggebruikers te wijzen op een bijzondere of een gevaarlijke situatie.
Bijvoorbeeld als zij een auto met pech takelen.
Hulpdiensten die gele zwaailichten voeren hebben geen speciale voorrangsrechten.

Bij de volgende werkzaamheden of omstandigheden voert een voertuig, indien de kans bestaat dat het voertuig niet tijdig door andere weggebruikers wordt opgemerkt, geel zwaai-, flits- of knipperlicht:

a. werkzaamheden ten behoeve van de hulpverlening op of langs de weg met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen;

b. werkzaamheden ten behoeve van wegen, werken of inrichtingen op, aan, in of boven wegen, daaronder begrepen gladheidbestrijding of sneeuwruimen;

c. werkzaamheden met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen voor de hulpverlening aan en het repareren of bergen en wegslepen van voertuigen;

d. vervoer van ondeelbare lading voor zover het voertuigen betreft waarvoor krachtens de Regeling voertuigen ontheffing is verleend inzake de afmetingen van deze voertuigen of hun lading;

e. het begeleiden van transporten waarvoor een ontheffing is verleend, voor zover die begeleiding uit de ontheffing voortvloeit en dit geschiedt met daartoe speciaal uitgeruste voertuigen;

f. het begeleiden van militaire colonnes;

g. het rijden met landbouw- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid, of daardoor voortbewogen aanhangwagens, die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan 2,60 meter;

h. werkzaamheden van de Belastingdienst, waaronder begrepen de Belastingdienst/Douane.

T-C-S / TCS Web©Design <®> Transport-Chauffeurs-Serviceboard.NL Veilig met je truck op de weg! <®> TransportChauffeursServiceboard.NL <®> Alle rechten voorbehouden! <©®>

Terug naar de inhoud